ေမာ္ကြန္းေကာင္းေရးထိုးေစလို

Covid ေရာဂါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဖို႔ ေျပာၾကား ေရးသား ေတာင္းဆိုမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မူလသတ္မွတ္ရက္အတုိင္း က်င္းပသြားမည္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ေရႊ႕လိုက္လွ်င္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ မဲစာရင္းမ်ား တြက္ရခ်က္ရ ခက္သြားမည္ဟု တုံ႔ျပန္ခ်က္မွာ အသက္မပါေသာ အသြင္သႏၲာန္မဲ့ေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ သက္သက္မွ်သာဟု အေတြ႕အၾကံဳရွိကြၽမ္းက်င္ပုဂိၢဳလ္မ်ား က မွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ယင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚ စိုးရိမ္ စိတ္ရွိေနၿပီး အေရးေပၚဆုိင္ရာ အေျခအေနျဖစ္လာမည္ကို ပူပင္ေသာက ျဖစ္ေနသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယူဆေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားရသည္။ပထမဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ရဲခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ယခုႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္ပါတီတစ္ခု၏ ဒုတိယဥကၠ႒ စသည့္ ႏိုင္ငံေရးဝန္ထမ္းတာဝန္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့သူက မီဒီယာေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားခဲ့မႈကိုလည္း မွတ္သားရသည္။”NGO […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ကိုယ္႕သမိုင္းမ႐ိုင္းေအာင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္သင့္

လူ႔အခြင့္အေရးမဆုံး႐ႈံးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာတာ ခုေတာ့ လူဦးေရ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး မဲေပးခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားတယ္ဟူေသာ ႐ုပ္ေျပာင္ကာတြန္းေလးတစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရသည္။ဒီမိုကေရစီကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးမည္၊ ကာကြယ္မည္၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္မည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္သူတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္အရပ္ရပ္ကို ရယူကာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခတ္တြင္ အစစအရာရာ ယခင္ကာလမ်ား ထက္သာမည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာ ထားခ့ဲ့ၾကသည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုသူတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ အသံေပးေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔သူတို႔လက္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေရာက္သြားသည့္အခ်ိန္ကစ၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ ျဖစ္ရပ္မႈခင္း မ်ားကိုသာ မၾကာခဏေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုရင္ထဲက ဆႏၵတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳကာ ကာတြန္းဆရာက မေန သာဘဲ ယခုလို႐ုပ္ေျပာင္ေရးဆြဲရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။တစ္ေန႔တည္းမွာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ(PPP) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ဳိးသမီးက ေျမျပင္မွာမဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္လည္း မရွိဘူး။ ျပည္သူနဲ႔ထိေတြ႕တာလည္း […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

အၾကြင္းမဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(ၿဃဗ) ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၅ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ငါးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပသည္။ ထိုေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒က သဝဏ္လႊာပါးခဲ့သလို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း အထိမ္း အမွတ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၄င္း၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထုိင္လွ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို အေျခခံဖြဲ႕စည္းထားသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရွိသလို နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒကိုအေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အင္အားႀကီးပါတီၾကီးႏွစ္ခုထက္မကရွိသလို ပါတီ ငယ္မ်ားစြာလည္းရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေပါင္းစည္းကာ စုစည္းေနထိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႀကီးမ်ားသာမက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္သာမက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ပါ ပါဝင္ႏိုင္သည့္အခြင့္ အေရးပုိမုိရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူမ်ားတြင္ စစ္မွန္၍စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံ ဒီမိုေကရစီစနစၠို က်င့္သုံးသည္ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ ေသာ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈကို လက္မခံေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။‘စည္း’သည္ အကာအရံျဖစ္၍ ကမ္းသည္ ‘ေဘာင္’ျဖစ္ပါသည္။ အကာအရံႏွင့္ေဘာင္မရွိလွ်င္ ေရတြင္းထဲက်၊ ျမစ္ထဲက်၊ ေခ်ာင္းထဲက် ေသကုန္ႏိုင္ပါသည္။ ရက္ကန္းရက္သည့္အခါ ခ်ည္မ်ားစည္းကမ္းတက် ရွိရပါသည္။ ကိုင္တြယ္ရပါသည္။ မဟုတ္လွ်င္ အမယ္ဘုတ္ႀကိဳး႐ႈပ္လို႔ အထည့္ရက္သည့္အလုပ္ပ်က္ပါမည္။ ပ်က္တာကိုမည္သူႀကိဳက္သနည္း။ ေသြးမ်က္ရည္သခ်ဳႋင္းကို မ်က္ေစာင္းမထိုးသင့္ၾကပါ။ အလွဴအတန္းတြင္ အိုးစည္ဗုံေမာင္းႏွင့္ ေရႊထီးေငြထီး၊ ဆင္းစီးျမင္းရံကိုသာ သေဘာက်သင့္ပါ သည္။ စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ ထုံးတမ္းဥပေဒ၊ သက္ေသသက္ကန္၊ စံဥဒါဟ႐ုဏ္ ဟု’ေနမိရကန္’တြင္ ေရးထားသည္။ ေစလဦးပုညက ဝိဇယျပဇာတ္တြင္ ငါ့ရင္ေတာ္ေသြး စည္းကမ္းမရွိမွန္းမသိတဲ့၊ ျပည့္အေလွးကိုဟု ဖြဲ႕ႏြႊဲ႕ခဲ့ပါသည္။ အေလွးဟူသည္ အမႈိက္စုတ္ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္အံ့ထင္ပါသည္။စည္းကမ္းသည္ ေလာကကမၻာႀကီး၏ အထိန္းအကြပ္ျဖစ္ရာ အထိန္း အကြပ္ကိုဖ်က္လွ်င္ အားလုံးပ်က္စီးေရးဆီ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

လူသားအရင္းအျမစ္ေခတ္

ေရြးေကာက္ပြဲကာလ၏ သဘာဝက်ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ လူေကာင္း သူေကာင္း၊ လူမွန္ေနရာမွန္၊ လူခြၽန္လူေတာ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ရွိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေဖာ္ထုတ္ၾကဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီတံဆိပ္ ၾကည့္ၿပီး ဆက္လက္ၿပီးမဲထည့္ပါဟု အာဏာရပါတီအစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက မ်က္စိမွိတ္၍အသံျပဳလာျပန္၏။ ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚ လာပါသည္။စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ကို တစ္ခ်က္ပဲေျပာပါ ဆိုလာလွ်င္ လူသားအရင္းအျမစ္ဟုသာ ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ၏ ပထဝီအေနအထား မဟာဗ်ဴေျမာက္ အေရးပါေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထားက ေကာင္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခု ၾကားမွာေနရသည္ကို ေစ်းကြက္အႀကီးႀကီးႏွစ္ခု ရထားသည္ဟု မွတ္ရပါမည္။ဘာသာစကား၊ အေလးထားရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်က္၌ ျမန္မာတို႔မညံ့ခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳေခတ္မွ ယေန႔ထက္တိုင္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အဂၤလိပ္စာမညံ့ပါ၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ထက္ပင္ သာခ်င္ပါသည္။ေခါင္းေဆာင္မႈက အေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္သည္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ကုိဗစ္အႏၱရာယ္ႏွင္႕ မမြ္ေတသာ ေရြးေကာ္၏ ပုံရိပၼ္ား

၂ဝ၂ဝ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္ ၆ဝ သာ လုိပါ ေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကာင္းေသာရာသီဥတုေအာက္မွာ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကားမဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတုကလည္း အာဏာရပါတီ၊ အစုိးရက အေစာႀကီးကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အခြင့္အေရးျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ ၾလတႅျပၥာ အင္အားသံုး၍ သြားလာလႈပ္ရွား ေဟာေျပာ ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စည္း႐ံုးေရးက လုပ္ၿပီးသေလာက္ဟုပင္ ဆုိ ႏုိင္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအပါအဝင္ က်န္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ကုိဗစ္ ကန္႔ သတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အမိန္႔မ်ားအရ သတိႀကီးစြာျဖင့္ လူအင္အား အလြန္နည္းပါးစြာျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရေပသည္။လူအသက္သာ အေရးႀကီးဆံုးပါဟု အဓိကၿပိဳင္ဘက္ပါတီဥကၠ႒က အခ်ိန္ေစာစြာကပင္ ေျပာထားသည္။ ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူကလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲေရႊ႕သင့္ဟု အတိအလင္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ စတင္ ၾကသည္။ ကုိဗစ္ကလည္း အနီးကပ္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ကတိတည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူကို ေရြးၾက

၂ဝ၂ဝ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။ စက္တင္ဘာ ၈ရက္မွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္သည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ကိုယၥားလြယၼ္ား သည္ ႏိုင္ငံေရးစကားမ်ားေျပာၾကားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ၍ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးပါက မည္သို႔မည္ပံုေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ျပည္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္ေၾကညာၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ စီးပြားေရးအရ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ စသည္ျဖင့္ လူတို႔အားလႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ျပည္သူမ်ားထံမွ မဲတစ္ျပား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္။ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ ေရြးေကာက္ပြဲကတိ ကဝတ္စကားမ်ားအေပၚမူတည္၍ ကိုယ့္မဲျဖင့္ ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာပါတီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပသည္။ထို႔ေနာက္ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာပါတီသည္ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္သည္ အထိ အႏိုင္ရသည္ဆိုပါက အစိုးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ေရြး ေကာက္ပြဲကတိကဝတ္ မည္မွ်တည္သနည္း၊ တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ကိုဗစ္ကာလတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔၏ အသိဉာဏ္ပညာမ်ားရပ္တန္႔မသြားရန္လို

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ၁၃ဝဝေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ေတြ႕ရွိသူအမ်ားစု သည္ ျပည္ပခရီးသြားရာဇဝင္မရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ အဆင့္အေနျဖင့္ ၁၅၉ေနရာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အာဆီယံတြင္ ဗီယကၷမၠို ေက်ာ္ကာ အဆင့္ ၉ ေနရာသို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႕ ပိုးေတြ႕ရွိ သူ၏ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ႏိုင္ငံ၏အေနာက္တံခါး ရခိုင္ျပည္နယ္မွျဖစ္သည္။လက္ရွိအေျခအေနမွာ အလြန္လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ေရာဂါဆက္လက္ ျဖန္႕ျဖဴးေနႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းအလြန္မ်ားျပားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ကူးစက္ရာမွ အသက္ေသႏိုင္သည္အထိ ဆိုးက်ဳိးမ်ားခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာက ေၾကညာထားပါသည္။ယင္းအေျခအေန၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအား Stay at Hom ေၾကညာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သဃၤန္းကြၽန္း၊ အင္းစိန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သာေကတ၊ လႈိင္၊ ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို စက္တင္ဘာ […]

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္