ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း(၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၃၀)က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေတာင္းခံစာေပးပို႔ထား =====================================

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္စဥ္(၉/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ( ၉ ) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ( ၅ ) ရက္ ================================================ #Unicode ပြည်ထောင်စုကြ့ံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အမှတ်စဉ်(၉/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ( ၉ ) ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၅ ) ရက် ================================================

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၆/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း (၃) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္စဥ္(၅/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္စဥ္(၄/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၁၄ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္စဥ္(၃/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ဝါဆုိလဆန္း ၁ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၂ ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္