ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ Quarantine Centre မ်ားအား ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္

ကခ်င္ျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၏ဦးေဆာင္ပါဝင္မႈျဖင့္ ယမန္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ကြၽန္းပင္သာ ရပ္ကြက္မွ Quarantine Centre အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း၊ အမွတ္(၇) အေျခခံပညာအလယ္ တန္းေက်ာင္း၊ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း(မူရင္း)၊ အမွတ္(၁၂)အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ ရွမ္းစုေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ မႏၲေလးေက်ာင္း တိုက္ႏွင့္ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ရန္ေအာင္ျမင္ေက်ာင္းတိုက္တို႔တြင္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရး ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို လိုက္လံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *