ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ အစုအဖြဲ႕ ၁ မွ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္ အခန္းက႑ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး

သတင္းမ်ား ေနျပည္ေတာ္

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ လူငယ္ညီလာခံဖြင့္ပြဲ (ပထမေန႔)အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ရာ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္းႏွင့္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါညီလာခံက်င္းပရာသို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ပါတီ၀င္လူငယ္အင္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီ၀င္လူငယ္မ်ားအား “လူငယ္စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္သစ္”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေလးမ်ဳိးျဖင့္ အစုအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ခြဲကာ ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ အစုအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစုအဖြဲ႕ ၁ တြင္ အခမ္းအနားသဘာပတိအျဖစ္ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေဆာင္ရြက္ၿပီး တြဲဘက္သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ဦးလာန္ဂိုးေပါင္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဒၚသိဂႌေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)မွ ဦးစိုင္းကမ္းေကာ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးသက္လင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဦးစန္းေငြတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးသိန္းထြန္းဦးမွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစုအဖြဲ႕ ၁ ၏ ေဆြးေႏြးရမည့္ “ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္ အခန္းက႑”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္အရ ေဆြးေႏြးသြားၾကရမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕/အေနာက္) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕တို႔မွ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပထမပိုင္းအစီအစဥ္အား ေခတၱရပ္နားခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အခမ္းအနား ဒုတိယပိုင္းအား ဆက္လက္က်င္းပရာ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း/ေျမာက္ပိုင္း/အေရွ႕ပိုင္း)၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထို႔နာက္ သဘာပတိမွ ပါတီ၀င္လူငယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားၿပီး အစုအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပဳစုထားသည့္ စာတမ္း(မူၾကမ္း)အား ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ၾကကာ အစုအဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈအား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *