ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း မိုးညႇင္းခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

ကခ်င္ျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီခန္းမတြင္ မိုးညႇင္းခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုမွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မိမိတို႔ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ပါတီအေျခအေနမ်ားရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၿပီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားအား ၁၀ နာရီ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခ့ဲသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးျမင့္စိုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးရားဝမ္ဂ်ံဳ၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္၊ မိုးညႇင္း ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *