ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း ဟားခါးၿမိဳ့နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွေဒသခံခ်င္းတိုင္းရင္းမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ

ခ်င္းျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းသည္ ဟားခါးၿမိဳ့နယ္အတြင္းရွိ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုသို့ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္
၁၅း၀၀ နာရီခ်ိန္၌ ဘုံဇုံေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၆း၁၃ နာရီအခ်ိန္၌ လမ္သုတ္ ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၇း၀၅ နာရီအခ်ိန္၌ ဇိုခြါး ေက်းရြာတြင္ လည္းေကာင္း ေဒသခံခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးပုံပါ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ အိတ္ေဆင္ျပကၡဒိန္မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္မ်ား၊ ကန္ေဘာလုံး၊ ေဘာလီေဘာ ေဘာလုံးမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံရာသို့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးလွထြန္း၊ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမွုထန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွူးဦးက်ဳံးဘိခ္ တို့ လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *