ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔သုိ႔ Mask မ်ားလွဴဒါန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ Covid – 19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွ ၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပုိးသတ္ေဆးမ်ားျဖန္းျခင္း၊ Hand Gel၊ Mask ႏွင့္ အသိပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းတုိ႔ကုိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိပါသည္။

ယေန႔ ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔႐ုံးသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး Mask မ်ားအား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

WinWin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *