ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္တို႔ပူးေပါင္း၍ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးေမာင္ယုႏွင့္ အမွတ္(၉ဝ၁)မစခေခတၱတပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးေရႊ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမတ(၂ဝ၅)အမတ(၃၄ဝ)အမတ (၄ဝ၅)တပ္ရင္းမိသားစုမ်ား၏ေနအိမ္ အသီးသီးႏွင့္ တပ္ရင္း႐ုံးမ်ားအား ယမန္ေန႔ နံနက္၈နာရီမွစ၍ ေသြး လြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္ရင္းမ်ားရွိ အရာရွိအရာခံတပ္မ ေတာ္သားမ်ားလိုက္ပါ၍ တပ္ရင္း မိသားစုမ်ား၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ရန္အတြက္ ျခင္ ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း ၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *