ေလာင္းလံုးၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေက်ာက္မတၲက္ေက်းရြာ အမကမူလြန္ေက်ာင္းအဝင္လမ္းတံတားခင္းရန္အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ခ႐ုိင္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေက်ာက္မတၱက္ ေက်းရြာ အမကမူလြန္ေက်ာင္းအဝင္ လမ္းတံတားခင္းရန္အတြက္အလွဴ ေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အမက မူလြန္ေက်ာင္းအဝင္ လမ္းတံတားခင္းရန္အတြက္ေက်ာင္း အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမိဘမ်ား၏ အကူအညီ ေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႔ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦး တင္ေမာင္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦး သိန္းသန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေဖ ေအာင္၊ ဦးစိုးမင္း၊ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိစန္း တို႔သည္ ေက်ာက္မတၱက္ေက်းရြာ အမကမူလြန္ေက်ာင္းသို႔ သြား ေရာက္၍ ေက်ာင္းအဝင္လမ္း တံတားတည္ေဆာက္ရန္ မတည္ အလွဴေငြက်ပ္ သံုးသိန္းကို ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒က ေက်ာင္းအက်ဳိး ေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ႀကီးထံသို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *