ေရြးေကာက္ပဲြသည္ပါတီမ်ားအာဏာရရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပါတီေကာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

ေရြးေကာက္ပဲြသည္ပါတီမ်ား အာဏာရ ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲပါတီေကာင္းမ်ား မွကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းမ်ားကိုေရြး ခ်ယ္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။ ယမန္ေန႔ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာေဒသခံမဲဆႏၵရွင္မိဘ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

”ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖဲြ႕အစည္းအာဏာ ရေအာင္လုပ္ တာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ျပည္သူ ေတြအတြက္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေအး ေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔စီးပြားေရးဘဝေတြ၊ လူမႈ ေရးဘဝေတြ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ နဲ႔လူမ်ဳိးကိုခ်စ္တဲ့ ပါတီေကာင္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းေတြကိုေရြးေကာက္ ေပးတာျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေသာင္းေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ သာမန္ မဟုတ္ဘဲျပည္သူမ်ား၏ ကံၾကမၼာျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။ ”မဲေပးၿပီး ေရြး ခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး ဆိုတဲ့တာဝန္ေတြကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားထမ္း ရြက္ေပးမယ့္လူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ သာမန္မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ ျပည္သူေတြရဲ႕ကံၾကမၼာျဖစ္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္အမွန္အမွားကို ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္း စားဆံုးျဖတ္ၿပီးမွေရြးပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာ ခ်င္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ဦးေသာင္းေအးက ထပ္မံေျပာ ၾကားသည္။

ယမန္ေန႔တြင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ဦးေသာင္းေအးသည္ တိုင္းေဒသ ႀကီးမဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္စိုးႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိခင္ႀကီးယ၊ ကန္သာ၊ မယ္ဇလီ အိုင့္၊ နဘဲကြဲ၊ နဘဲကုန္း၊ ေဂြးဇီး၊ ဘုရားႀကီး၊ ခ်င္းယား ကုန္း၊ ပုတီးကုန္း စသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံမဲ ဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ ဆံုခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *