ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဝါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္ နဝကမၼဝတၴဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခြးေတာက္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ နဝကမၼ ဝတၴဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
ထုိဝါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္နဝကမၼ ဝတၴဳမ်ားဆက္ကပ္ျခင္းသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဘ႑ာေရး မွဴး ဦးေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက သြားေရာက္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *