ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမုေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးအား စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားလွဴဒါန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပရြတ္ေက်းရြာ အုပ္စု လမုေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးသန္းျမင့္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားလုိက္ပါ၍ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ားအား နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲ ၁နာရီ တြင္ အစုႀကီးေက်းရြာအုပ္စု က်ဳိကၡနာေက်းရြာ၊ ရွမ္းစုေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း၊ လက္ ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ႏွာေခါင္း စည္းမ်ား ေပးအပ္တပ္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *