မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္း ခ႐ုိ္င္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာ

မႏၲ​ေလးတိုင္​း​ေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ပုံမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၃/၂ဝ၁၉) ကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ကလည္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားက က႑အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ခ႐ိုင္အလိုက္ ပါတီ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္း႐ုံးေရး၊ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ နယ္ေျမအလိုက္ ပါတီမ်ားမွတင္ျပလာမႈမ်ားအေပၚ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီမွ ျဖည့္စြက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က နိဂုံး ခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကား၍ အစည္းအေဝးကို ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ႏွင့္အတူ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ(မႏၲေလး)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *