မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံ အႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးတက္ေရာက္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ဆက္လက္၍သဘာပတိတိုင္း ေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္ယဥ္လွက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ကိုယ္ စားေဒၚစပယ္မင္းက အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္း လင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍အစုအဖြဲ႔မ်ားခြဲၿပီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ တင္သြင္းမည့္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ သဘာပတိမွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီးေနာက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ မြန္းလြဲ ၃နာရီခြဲတြင္အခမ္းအနားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့သီခ်င္း သံၿပိဳင္ သီဆို၍ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴးဦးပိုက္ေထြး၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေဌး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္း ေရးမွဴးဦးဆန္းၫြန္႔ေအာင္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ငါးခ႐ိုင္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၂၅ၿမိဳ႕နယ္မွပါတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၃၅ဝ ခန္႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းေဇာ္(မေကြး)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *