မအူပင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကြၽဲဂါတ္အထက(ခြဲ)ေက်ာင္းသို့ ေက်ာင္းသုတ္ေဆး ႏွာေခါင္းစည္းႏွင္႕ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္း

သတင္းမ်ား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲဂါတ္ေက်း႐ြာရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ အသုံးျပဳရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသုတ္ေဆး၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီက အဆိုပါ ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
လွဴဒါန္းရာသို႔ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးဝင္း ေက်ာ္ေက်ာ္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာ ေသာင္းဒန္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မ တီဝင္ တိုက္နယ္တာဝန္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ျမင့္ႏွင့္ ဦးတင္ ေအာင္ေ႐ႊ၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚေဆြေဆြဦး၊ ကြၽဲဂါတ္ေက်း႐ြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾက သည္။
လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားမွာ UPG ေက်ာင္းသုတ္ေဆး ငါးဂါလန္ ဝင္ပုံး ငါးပုံး၊ တံခါးႏွင့္ က်ည္း ေပါင္သုတ္ဆီေဆး ငါးဂါလန္ ဝင္ပုံး ႏွစ္ပုံး၊ ႏွာေခါင္းစည္း ၄ဝဝ ႏွင့္ အလွဴေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း တို႔ကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *