ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကြင္းအုပ္စု ေတာင္ယာေက်းရြာမွ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖျပည္သူမ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံု

သတင္းမ်ား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကြင္းအုပ္စု ေတာင္ယာေက်းရြာမွ ေဒသခံရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကာကြယ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ပါတီ၏ မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ားကို
ရွင္းလင္းခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ တက္ ေရာက္လာၾကသည့္ ေဒသခံရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားကိုလည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးသာေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရး မွဴး၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇ ႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး က ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ရွင္းလင္းခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း ႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြား ၾကရန္မွာၾကားျခင္း၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပါတီေအာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေအာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္ သက္သည္မ်ားကို စသတနမ စသငညအ ျဖင့္ ခ်ျပရွင္းလင္း၍ မိမိတို႔နယ္ေျမ ေဒသအသီးသီး၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတင္ ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *