ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးဘဝျမႇင့္တင္ေရး အိမ္တြင္းမႈဆပ္ျပာခ်က္သင္တန္းဖြင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ဳိးသမီးဘဝျမႇင့္တင္ေရး အိမ္ တြင္းမႈဆပ္ျပာခ်က္သင္တန္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ခူးလီ ေက်းရြာတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ သင္တန္း သူ၂၈ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

နည္းျပဆရာမ်ားအျဖစ္ ခ႐ုိင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝိုင္းႏွင့္ ခ႐ုိင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚနန္း စိုးစိုးေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစီစီမိုး၊ ဒုတာဝန္ခံေဒၚအိအိမိုး၊ စည္း႐ုံး ေရးရာ ေဒၚလဖိုင္နန္ကိုင္တို႔က သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္နာယက ဦးေက်ာ္လင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္အားေပး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ဆီမီးခံု-နန္းရီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *