ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ကယားျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

 

ယေန႔ ၁၈-၅-၂၀၁၈ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲ မွဳ (ဆင့္ပြား)သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ဖါးေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးေက်း ရြာအုပ္စု လိုခါးလိုေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာကိုဒီ ေနအိမ္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုး) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ပထမဦးစြာ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဖြင့္လွစ္ ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏိုင္ငံေရး စီမံခန္႕ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား)သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရ ျခင္းမွာ ပါတီႀကီးအေနျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳးကိုေမ်ွာ္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသူ/ သင္တန္း သားမ်ား၏ ပါတီရည္ရြယ္ ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သင္တန္းမွ ပို႕ခ်သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္မွာ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသင္ယူၾကဖို႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဟာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းစနစ္ကို ခ်ီတက္လာသည္မွာ (၇)ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေရာက္ရွိ လာၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ NCA အဆင့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာ မိမိတို႕ပါတီအေပၚယံုၾကည္မႈပိုမိုလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပကတိလက္ရွိအေျခအေန မ်ားကို ေရွာင္လႊဲျငင္းပယ္၍မရပဲ တိုင္းျပည္အတြက္ က်ေရာက္ လာႏိုင္တဲ့မည္သည့္အတားအဆီး အေႏွာက္အယွက္မဆို က်ရာအခန္းက႑ကေန ၀ိုင္း၀န္းတားဆီးေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါတီရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး အတိတ္ကသင္ခန္းစာမ်ားကို ” အား ” အျဖစ္ေမြးၿပီး ပါတီႀကီးကို အစဥ္အၿမဲရွင္သန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကဖို႕ မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ပါတီဥကၠဌႀကီး သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး စည္းရံုး ေနသလို ေရာက္ရွိတဲ့ေဒသတိုင္းမွာ ပါတီ၀င္ထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ မ်ားစြာ ရရွိေနတာကိုလဲ ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဥကၠဌႀကီးရဲ႕မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို မိမိ တို႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သံုးၾကဖို႕ အထူးမွာၾကားလိုေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းသူသင္တန္း သား မ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းကိုအစမွၿပီးစီးသည္ အထိ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပါတီကေမ်ွာ္မွန္းထား
ေသာ (၂၀၂၀) အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ ေရးကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ မိမိတို႕ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာသင္ယူရင္း မိမိတို႕ေဒသရပ္ရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါလို႔ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ယေန႕ ႏိုင္ငံေရး စီမံခန္႕ခြဲမွဳ(ဆင့္ပြား)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာကိုဒီ (ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႔နယ္တာဝန္ခံ) ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ ျပည္နယ္အရံေကာ္မ တီဝင္ ဦးရီးခ်က္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ အရံေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာေဘြဒို ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညိုမယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေလာရင္း ေဘာလခဲၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူး ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးျမင့္ေဌး ဦးညီညီဝင္း ေနာ္အီေမာေလးႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသူ/ သားမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၄၅)ဦး တက္ေရာက္ၿပီး၊ ယင္းသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသား စုစုေပါင္း(၃၁)ဦး တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းကို(၂)ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲအၿပီးတြင္ ပထမဦး စြာ ကယားျပည္ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ သင္ခန္း စာျဖင့္ ပို႕ခ်ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *