ပါတီဗဟိုလူငယ္ညီလာခံကိုျကိုဆိုေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ဟိုပင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးမွလုပ္အားဒါနျပဳ

ကခ်င္ျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

မိုးညွင္းခရုိင္ မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ ဟိုပင္ေဒသ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဟိုပင္ျမိဳ႕ ေျမာက္ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ ယေန႕မနက္၆နာရီတြင္ ရင္ျပင္ေတာ္သန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ေျမသယ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ ခရုိင္တြဲဘက္ေကာ္မဝင္ဦးခင္ေမာင္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္း ဟိုပင္တာဝန္ခံဦးျမဝင္း တြဲဘက္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ား လူငယ္ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားစုစုေပါင္း ၈၁ဦး စုေပါင္းလုပ္အားဒါနျပဳခဲ႕ျကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *