ပခုကၠဴခရိုင္/ၿမိဳ့နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရပ္ကြပ္/ရပ္ေက်း ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

ပခုကၠဴ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယေန႔တြင္ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္း၊ၿမိဳ့နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေအး၊ၿမိဳ့နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွူးဦးေဆြလင္း၊ၿမိဳ့နယ္ပါတီဘ႑ာေရးမွူး ဦးစန္းျမင့္တို့မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဲ႐ုံေကာ္မရွင္မ်ားကို သိသင့္ သိထိုက္အပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္း၍ ပါတီေကာ္မရွင္တို့မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မွတ္တမ္းစေန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *