ကိုယ္႕သမိုင္းမ႐ိုင္းေအာင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္သင့္

ေဆာင္းပါးမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးမဆုံး႐ႈံးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာတာ ခုေတာ့ လူဦးေရ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး မဲေပးခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားတယ္ဟူေသာ ႐ုပ္ေျပာင္ကာတြန္းေလးတစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရသည္။
ဒီမိုကေရစီကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးမည္၊ ကာကြယ္မည္၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္မည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္သူတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္အရပ္ရပ္ကို ရယူကာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခတ္တြင္ အစစအရာရာ ယခင္ကာလမ်ား ထက္သာမည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာ ထားခ့ဲ့ၾကသည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုသူတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ အသံေပးေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔သူတို႔လက္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေရာက္သြားသည့္အခ်ိန္ကစ၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ ျဖစ္ရပ္မႈခင္း မ်ားကိုသာ မၾကာခဏေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုရင္ထဲက ဆႏၵတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳကာ ကာတြန္းဆရာက မေန သာဘဲ ယခုလို႐ုပ္ေျပာင္ေရးဆြဲရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ေန႔တည္းမွာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ(PPP) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ဳိးသမီးက ေျမျပင္မွာမဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္လည္း မရွိဘူး။ ျပည္သူနဲ႔ထိေတြ႕တာလည္း မရွိဘူး၊ ေနာက္တစ္ခုက Door to Door ဝင္ေရာက္စည္း႐ုံးခြင့္ မရွိဘူး။ ကြၽန္မတို႔လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒေတြကို ခ်ျပပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ ဘာမွသိပ္မလုပ္ရဘဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ရမယ္ဆိုေတာ့ အခက္အခဲက အေတာ့္ကိုႀကီးပါတယ္ဟု မီဒီယာ၏ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသံ လည္း ၾကားရသည္။
အလားတူပင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ (UNDP) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ၿပီး အာဏာရပါတီ႐ႈံးႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႕ ပယ္ဖ်က္မႈ အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ၄င္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ညပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။
ထို႔ျပင္ UNDP ပါတီ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက Covid-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ Covid-19 ေရာဂါကူးစက္မႈ ျမင့္မားလြန္း၍ Stay at Home ေၾကညာထား သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စဥ္းစားထားသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ စံေပတံမ်ားႏွင့္ညီမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ေအာင္ျမင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါမည္။ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား၌ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေပးအပ္ထားသည့္တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရား တစ္နည္း သမုိင္းေပးတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းရြက္ၾကရန္ အထူးပင္လိုအပ္ ပါသည္။ မိမိတို႔၏သမိုင္း မ႐ိုင္းရေအာင္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *