ကနီၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တိုင္းအမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတက္ေရာက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သတင္းမ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိး သမီးေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ကနီၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာ ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား လွယ္ ၅ဝ၊ ႀကီးၾကပ္သူငါးဦး၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၆၅ ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိး သမီးေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို မံုရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ႔ရာ ကနီၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ၅ဝ၊ ႀကီးၾကပ္ သူငါးဦး အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ ဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၆၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *